Αρχική » 2022 » Μάι » 30

Αρχείο ημέρας 30 Μαΐου 2022

Οι διαπροσωπικές σχέσεις των μαθητών/τριων μας στο επίκεντρο δράσεων.

 

Οι μαθητές μας εμπλέκονται σε δράσεις που βελτιώνουν τη μεταξύ τους σχέση και ενισχύουν την αρμονική συνύπαρξη στο σχολείο.

Αναγνωρίζοντας τα πολλαπλά οφέλη της αρμονικής συνύπαρξης και συνεργασίας των μαθητών/τριων μέσα στο σχολικό περιβάλλον, ομάδα εργασίας του σχολείου μας ενημερώθηκε σχετικά και στη συνέχεια σχεδίασε και υλοποίησε ομαδοσυνεργατικές δραστηριότητες που εστίαζαν στην  ανάπτυξη ομαλού κλίματος συνεργασίας και την υποστήριξη και ενίσχυση θετικών στάσεων και συμπεριφορών απέναντι σε ομοτίμους προς όφελος όλης της σχολικής κοινότητας.

Τα μέλη της ομάδας εργασίας (Σκανδαλάκη Μαρία ΠΕ01 (συντονίστρια), Αποστολάκη Χρυσή ΠΕ81, Παπαστεφανάκη Ελένη ΠΕ80, Τσίρμπα-Αναγνώστου ΠΕ79.01) πραγματοποίησαν τις παρακάτω δράσεις:

             24/2/2022.

Επισκέφτηκε το σχολείο ύστερα από γραπτό αίτημά μας η κ. Στρατινάκη Βασιλική, ψυχολόγος του ΚΕΔΑΣΥ, η οποία μας παρέδωσε γραπτό υλικό το οποίο αφορά στην επίλυση συγκρουσιακών καταστάσεων μεταξύ των μαθητών/τριών, τεχνικές διαμεσολάβησης και αποδοχής της διαφορετικότητας, πρακτικές ενίσχυσης της αυτοπεποίθησης και διαχείρισης αρνητικών συναισθημάτων.

Η κ. Στρατινάκη μας βοήθησε να εξοικειωθούμε και να κατανοήσουμε το εν λόγω υλικό ,ώστε να μπορέσουμε να το χρησιμοποιήσουμε σε κάθε σχετικό περιστατικό. Είναι προσβάσιμο σε όλους τους εκπαιδευτικούς καθώς βρίσκεται σε φάκελο στο γραφείο της Διεύθυνσης του σχολείου.

  • 8/3/2022

Στα πλαίσια του αφιερώματος , για την ημέρα ενάντια στον σχολικό εκφοβισμό ,προβλήθηκε στα παιδιά της Α’τάξης  η ταινία «In a better world»(χρυσός φοίνικας 2011).

Η πρωτοβουλία  και η προετοιμασία για την προβολή της ταινίας ανήκει στην κ.Μπαλαμούτσου Μαγδαληνή ΠΕ02.

Στη συνέχεια έγινε συζήτηση με τα παιδιά ,τα οποία κατέθεσαν τους προβληματισμούς ,τις απορίες και τις απόψεις τους ,απαντώντας σε στοχευμένες ερωτήσεις.

  • Μάϊος 2022.

Η ύπαρξη χορωδίας στο σχολείο η οποία δημιουργήθηκε από την κ.Τσίρμπα Αναγνώστου, εκτιμήθηκε από τα μέλη της ομάδας ως θετικός παράγοντας κοινωνικοποίησης των παιδιών. Δόθηκε λοιπόν στα παιδιά της χορωδίας,  ερωτηματολόγιο στο οποίο έγινε προσπάθεια αποτίμησης της επίδρασης της ομάδας στη δημιουργία φίλων.

Τα αποτελέσματα δικαίωσαν τις αρχικές μας προβλέψεις και μπορείτε να τα δείτε αναλυτικά στο παρακάτω αρχείο. Συμπερασματικά  μπορούμε να πούμε, ότι σε ποσοστό πάνω από 80% τα παιδιά δημιούργησαν φιλίες μέσα στην ομάδα ενώ σε ποσοστό 100%  απάντησαν πως θα δηλώσουν συμμετοχή μελλοντικά σε μια παρόμοια ομάδα.