Αρχική » Το σχολείο μας » Κανονισμός Λειτουργίας

Κανονισμός Λειτουργίας

Επισημαίνουμε με έμφαση, ότι ο καλύτερος τρόπος λύσης των προβλημάτων είναι πάντα ο διάλογος

Η δημοκρατική οργάνωση της σχολικής κοινότητας προϋποθέτει κανόνες, όρια, κατανομή ρόλων και ευθυνών. Ο σκοπός του σχολικού κανονισμού δεν είναι ο περιορισμός της ελευθερίας οιουδήποτε, αλλά η εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του σχολείου, καθώς και η διαμόρφωση προσωπικοτήτων που σέβονται τις ελευθερίες των άλλων και συνεργάζονται αρμονικά μεταξύ τους. Διαμορφώνουμε λοιπόν κοινούς κανόνες που ισχύουν για όλες τις τάξεις και τα τμήματα του σχολείου.

Υποχρεώσεις των μαθητών

1.Συμπεριφορά-Πειθαρχεία
Οι μαθητές οφείλουν:

 • να σέβονται το δικαίωμα των συμμαθητών τους για μάθηση και το δικαίωμα των καθηγητών τους να επιτελούν το λειτούργημά τους αποτελεσματικά,
 • να σέβονται τους συμμαθητές τους ως προσωπικότητες, καθώς και τα προσωπικά τους αντικείμενα,
 • να μην παρεμποδίζουν την κανονική λειτουργία του σχολείου με οποιοδήποτε τρόπο,
 • να δέχονται με ευγένεια τις υποδείξεις των καθηγητών και γενικότερα όλου του προσωπικού του Σχολείου,
 • να χρησιμοποιούν κόσμια γλώσσα και να μην εκδηλώνουν επιθετική συμπεριφορά,
 • να λύνουν τις διαφορές τους με συνεννόηση και διάλογο, χωρίς να καταφεύγουν στη χρήση Βίας. Η χειροδικία, η αυτονομία και η άσκηση σωματικής ή ψυχολογικής βίας από άτομα ή ομάδες αποτελούν σοβαρότατα παραπτώματα και ελέγχονται πειθαρχικά με ποινές που μπορούν να οδηγήσουν στην απομάκρυνση του μαθητή από το Σχολείο.
 • Συγκεκριμένα μαθητής που αποβάλλεται από την τάξη με ωριαία αποβολή πηγαίνει και κάθεται στο γραφείο της Διευθύντριας. Ενδεχομένως να του υποδειχθεί να εκτελέσει π.χ εργασίες καθαριότητας στο σχολείο.
 • Επίσης ενημερώνεται και ο γονέας/κηδεμόνας του μαθητή/τρίας για το συμβάν.
 • Σε σοβαρά περιστατικά ο μαθητής /τρία αποβάλλεται για μία ημέρα (από την Διευθύντρια) η δύο ημέρες από τον σύλλογο διδασκόντων του σχολείου.

2. Προσέλευση στο σχολείο

 • Οι μαθητές προσέρχονται στο σχολείο πριν από την έναρξη των μαθημάτων, η οποία γίνεται στις 8:15 π.μ.
 • Κατά τη διάρκεια της πρωινής συγκέντρωσης οι μαθητές συντάσσονται στις προκαθορισμένες θέσεις των τμημάτων τους, επιδεικνύοντας κόσμια στάση και ανάλογο σεβασμό.
 • Μετά την πρωινή συγκέντρωση η εξώπορτα του σχολείου ανοίγει μόνο για τους μαθητές που προσέρχονται καθυστερημένοι και αυτό εφόσον υπάρχει διαθέσιμος εκπαιδευτικός για να την ανοίξει, διαφορετικά εισέρχονται στο πρώτο διάλειμμα με ευθύνη του εφημερεύοντα καθηγητή.
 • Οι καθυστερημένης προσέλευσης μαθητές παρουσιάζονται άμεσα στο γραφείο της Διεύθυνσης και λαμβάνουν απουσία.
 • Η εμφάνιση των μαθητών και μαθητριών πρέπει να είναι ευπρεπής και μη προκλητική και να συνάδει με τον οφειλόμενο σεβασμό στο σχολικό χώρο και την εκπαιδευτική διαδικασία.

3. Κατά τη διάρκεια του μαθήματος

 • Οι μαθητές εισέρχονται στην τάξη αμέσως μόλις χτυπήσει το κουδούνι.
 • Εφόσον εισέλθει ο διδάσκων στην αίθουσα διδασκαλίας δεν επιτρέπεται η είσοδος σε κανέναν μαθητή.
 • Οι θέσεις των μαθητών μέσα στην αίθουσα διδασκαλίας καθορίζονται σε συνεργασία με τον υπεύθυνο καθηγητή του τμήματος. Προσωρινή αλλαγή θέσης επιτρέπεται μόνο μετά από συνεννόηση με τον εκάστοτε διδάσκοντα καθηγητή.
 • Κανένας μαθητής από τους προσελθόντες στο σχολείο, δεν επιτρέπεται. να απουσιάσει από την αίθουσα διδασκαλίας χωρίς αυτό να γνωστοποιηθεί αμέσως στη Διεύθυνση του Σχολείου
 • Η αφομοίωση της διδασκαλίας και η συμμετοχή στη διδακτική διαδικασία προϋποθέτει αυξημένο βαθμό συγκέντρωσης. Απαγορεύεται., συνεπώς αυστηρά η παρενόχληση του μαθήματος με οποιονδήποτε τρόπο.
 • Απαγορεύεται να τρώμε μέσα στην αίθουσα διδασκαλίας.
 • Στην περίπτωση που ένας μαθητής αποβληθεί από την αίθουσα διδασκαλίας, οφείλει αμέσως να παρουσιαστεί και να παραμείνει στη διάθεση της Διεύθυνσης.

4. Με την λήξη της κάθε ώρας διδασκαλίας :Σύμφωνα με τον νέο κανονισμό λειτουργίας των σχολείων δεν υπάρχουν πλέον επιμελητές τμήματος. Όλοι οι μαθητές υποχρεούται να βγουν έξω από την αίθουσα διδασκαλίας με την λήξη της κάθε ώρας διδασκαλίας. Υπεύθυνο για τον έλεγχο της αποχώρησης των μαθητών είναι και το πενταμελές κάθε τμήματος. Ειδικότερα ο πρόεδρος ,ο γραμματέας και ο ταμίας του τμήματος. Ευθύνες θα ζητηθούν και από αυτούς σε περίπτωση που οι συμμαθητές τους δεν βγαίνουν έξω από την αίθουσα.

Δεν επιτρέπεται η παραμονή των μαθητών στο χώρο του γραφείου της Διεύθυνσης και στο χώρο του γραφείου των καθηγητών χωρίς πρόσκληση των ιδίων των καθηγητών.

5. Απουσία Καθηγητή: Σε περίπτωση απουσίας Καθηγητή/τρίας ή θα γίνει αναπλήρωση από κάποιο άλλο καθηγητή ή όλοι οι μαθητές θα κατεβαίνουν στον αύλειο χώρο του σχολείου και συγκεκριμένα στο γήπεδο του μπάσκετ και θα κάθονται στις κερκίδες. Δεν παίζουν μπάλα ούτε τρέχουν, επειδή γίνεται μάθημα από τους γυμναστές. Η πληροφόρηση για την απουσία καθηγητή/τρίας θα γίνεται από τον απουσιολόγο του τμήματος. Αυτός μόνο θα προσέρχεται στην διεύθυνση και θα ρωτά για την απουσία καθηγητή/τρίας.

6. Αντιγραφή σε Διαγώνισμα: Η απόπειρα αντιγραφής τιμωρείται με αφαίρεση και. μηδενισμό του γραπτού. Ακολουθεί ο πειθαρχικός έλεγχος του μαθητή.

7. Στον αύλειο χώρο :LΓια λόγους ασφαλείας, το παιχνίδι με μπάλες στην αυλή επιτρέπεται μετά από την έγκριση και τις οδηγίες των γυμναστών. Απαγορεύεται να κρέμονται οι μαθητές από τα κάγκελα και την περίφραξη του σχολείου. Θα υπάρχει αντίστοιχη τιμωρία.

8. Αυθαίρετη έξοδος από το σχολείο : Η παραμονή των μαθητών στους χώρους του σχολείου είναι υποχρεωτική για όλες τις ώρες της σχολικής λειτουργίας. Η έξοδος μαθητών από τους σχολικούς χώρους επιτρέπεται μόνο μετά από ειδική άδεια της Διεύθυνσης.

9. Φροντίδα για το σχολικό περιβάλλον: Η συνεργασία όλων είναι απαραίτητη, για να διατηρηθεί ένα ευχάριστο και μαθησιακά κατάλληλο σχολικό περιβάλλον. Για την επιτυχία αυτού του σκοπού οι μαθητές:

 • σέβονται την κινητή και ακίνητη περιουσία του σχολείου,
 • δεν ρυπαίνουν το σχολικό χώρο, δεν γράφουν στους τοίχους και χρησιμοποιούν τα καλάθια απορριμμάτων
 • διατηρούν το θρανίο τους καθαρό και σε άριστη κατάσταση. Κάθε τμήμα οφείλει, συλλογικά, να διατηρεί την αίθουσα του καθαρή και σε άριστη κατάσταση. Υπεύθυνο είναι και το πενταμελές του κάθε τμήματος. Επισημαίνεται ότι μαθητής που προκαλεί φθορά στην περιουσία του σχολείου, ελέγχεται πειθαρχικά και η δαπάνη αποκατάστασης βαρύνει τον κηδεμόνα του.

10. Κινητά τηλέφωνα: Η με οποιονδήποτε τρόπο και για οποιονδήποτε λόγο, κατοχή ή χρήση κινητού τηλεφώνου και συσκευών καταγραφής ήχου και εικόνας εντός των σχολικών χώρων – κτηρίων και υπαίθριων χώρων -απαγορεύεται και συνεπάγεται πειθαρχικός έλεγχος. Θα ενημερώνεται ΑΜΕΣΑ ο γονέας, και το κινητό θα το παραλαμβάνει ο γονέας/κηδεμόνας.

11. Κάπνισμα, κατανάλωση αλκοόλ και χρήση άλλων εξαρτησιογόνων ουσιών
Απαγορεύεται το κάπνισμα και χρήση αλκοόλ και εξαρτησιογόνων ουσιών, δεδομένης της καταστροφικής επίδρασής τους στην σωματική και την πνευματική υγεία, κυρίως των νεαρών ατόμων. Η παρέκκλιση από αυτόν τον κανόνα συνεπάγεται αυστηρό πειθαρχικό έλεγχο. Η επανάληψη ή η σοβαρότητα του παραπτώματα είναι δυνατό να οδηγήσει στην απομάκρυνση του μαθητή από το σχολείο. Ειδικότερα, σε περίπτωση κατοχής ή χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών ,ακολουθούνται και οι προβλεπόμενες από τον νόμο διαδικασίες.

Περισσότερα

Ασφαλή πλοήγηση στο Διαδίκτυο