Αρχική » Ενημέρωση » Ενημέρωση γονέων & κηδεμόνων

Αρχείο κατηγορίας Ενημέρωση γονέων & κηδεμόνων

Κλείσιμο σχολείων 6/11/2020

Αγαπητοί γονείς, μαθητές,

σύμφωνα με το ΦΕΚ 4264/2020 αρ.131451/ΓΔ4, σε περίπτωση έκτακτου ή απρόβλεπτου γεγονότος, το οποίο καθιστά αδύνατη τη διεξαγωγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας, οι σχολικές μονάδες υποχρεούνται να παρέχουν σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση μέσω webex. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση είναι υποχρεωτική τόσο για τους εκπαιδευτικούς όσο και για τους/τις μαθητές/τριες (ΦΕΚ 4264/Β/30-9-2020). Με βάση τις οδηγίες, σε αντίθεση με ότι ίσχυε στο πρώτο lockdown η εξ αποστάσεως θα γίνεται με πλήρες ωράριο και η συνέχιση της ύλης κανονικά.

  • Το ωρολόγιο πρόγραμμα παραμένει το ίδιο ενώ οι διαδικτυακές ώρες διδασκαλίας διαφοροποιούνται, σύμφωνα με τις νέες ρυθμίσεις, και βρίσκονται ΕΔΩ.
  • Τα προσωπικά δωμάτια – link του webex {personal room} των εκπαιδευτικών θα σταλούν με email. Κάθε μαθητής/τρια θα μπαίνει, πατώντας το παραπάνω link, στο διαδικτυακό δωμάτιο του καθηγητή/τριας και θα παρακολουθεί το μάθημα που έχει την αντίστοιχη ώρα σύμφωνα με το ισχύον πρόγραμμα.
  • Απαγορεύεται η καταγραφή και αποθήκευση ήχου ή/και εικόνας του ηλεκτρονικώς μεταδιδόμενου μαθήματος καθώς και οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου που μεταδίδεται ηλεκτρονικώς. Στην περίπτωση παράνομης καταγραφής επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρ. 38 του ν. 4624/2019.
  • Η απουσία μαθητή/τριας από κάθε διδακτική ώρα σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης καταγράφεται από τον εκπαιδευτικό (άρθρο 27 – 79942/ΓΔ4/21.05.2019 (Β’ 2005) σε Ηλεκτρονικό Ημερήσιο Δελτίο Φοίτησης, το οποίο προσμετράται στο γενικό σύνολο των απουσιών που θα πραγματοποιήσει ο μαθητής/τρια κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους και λαμβάνεται υπόψη για τον χαρακτηρισμό της φοίτησής του/της. 
  • Οι απουσίες καταχωρούνται στην πλατφόρμα myschool του Υπουργείου.

Σας ευχόμαστε καλή δύναμη και υγεία!

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΥΣΙΕΣ

Για τις απουσίες των μαθητών/τριών εφαρμόζονται τα νέα πρωτόκολλα του ΕΟΔΥ και του Υπουργείου Παιδείας. Οι οδηγίες βρίσκονται ΕΔΩ.  

Eνημέρωση γονέων για την πρόοδο μαθητών/τριών

Αγαπητοί γονείς,

σας πληροφορούμε ότι η ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών σας θα πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω τηλεφώνου στο 2810220729, στα διαλείμματα (αναρτημένα στην ιστοσελίδα στο ”Ωράριο”). Τη φετινή σχολική χρονιά εφαρμόζονται αυστηρά τα μέτρα του ΕΟΔΥ και του Υπουργείου Παιδείας. Για έκτακτη παρουσία στο σχολείο, μπορείτε να κλείνετε ραντεβού τηλεφωνικά.

Υπενθυμίζουμε ότι η χρήση της μάσκας είναι υποχρεωτική σε όλους τους χώρους του σχολείου.  Παρακαλούμε πολύ να το τονίσετε στα παιδιά σας. Σύμφωνα με τις αναλυτικές οδηγίες, που αποτυπώθηκαν σε σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργείων Υγείας και Παιδείας, η χρήση της μάσκας είναι υποχρεωτική για γονείς, μαθητές και εκπαιδευτικούς όλες τις ώρες (στο μάθημα και στα διαλείμματα). Στην περίπτωση που κάποιος μαθητής δεν τηρεί τις υποχρεώσεις του ως προς την υποχρεωτική χρήση μάσκας, δεν θα του επιτρέπεται η είσοδος στη σχολική τάξη και λαμβάνει απουσία.

Περισσότερα

Ασφαλή πλοήγηση στο Διαδίκτυο