Αρχείο ημέρας 20 Απριλίου 2022

ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ « Η ΤΕΧΝΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ»

Την Παρασκευή 15 Απριλίου στο πλαίσιο της υλοποίησης δράσεων με τίτλο «Συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε επιμορφωτικές δράσεις» και με τη φροντίδα των μελών της αντίστοιχης ομάδας δράσης : Λιναρίτη Μαρίας( Συντονίστρια), Μυσκάκη Γεωργίας, Μηλαθιανάκη Πηνελόπης και Καφτάκη Ροδούλας πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ του σχολείου μας  επιμορφωτική δράση με τίτλο «Η τέχνη στην εκπαίδευση». 
Η τέχνη είτε ως αυτόνομο γνωστικό αντικείμενο είτε ως εκπαιδευτική τακτική που αξιοποιείται στο πλαίσιο της διδασκαλίας άλλων γνωστικών αντικειμένων έχει αναμφισβήτητα πολλαπλά οφέλη για τη μαθησιακή διαδικασία. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο παρουσιάστηκε από τις συναδέλφους Εύα Μαθιουδάκη (ΠΕ02, Med «Επιστήμες της Αγωγής, Κριτική Παιδαγωγική και Εκπαίδευση εκπαιδευτικών») και Δήμητρα Μούκανου (ΠΕ08) πώς η τέχνη του “Φανζιν” (όπως στις φωτογραφίες) 

« 

 

μπορεί να λειτουργήσει ως μια καλή πρακτική τόσο στο μάθημα των εικαστικών όσο και σε αυτό της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας αλλά και όλων των γνωστικών αντικειμένων. Επιπλέον, η συνάδελφος Ευαγγελία Λαγουδάκη (ΠΕ04) παρουσίασε τον αντίκτυπο σχετικής δράσης στο αντικείμενό της.