Αρχική » 2020 » Νοέμβριος

Αρχείο μηνός Νοέμβριος 2020

Επέτειος της εξέγερσης του Πολυτεχνείου

Σχολική γιορτή για την επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου. Πατήστε ΕΔΩ για πληροφοριακά στοιχεία.

Κλείσιμο σχολείων 6/11/2020

Αγαπητοί γονείς, μαθητές,

σύμφωνα με το ΦΕΚ 4264/2020 αρ.131451/ΓΔ4, σε περίπτωση έκτακτου ή απρόβλεπτου γεγονότος, το οποίο καθιστά αδύνατη τη διεξαγωγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας, οι σχολικές μονάδες υποχρεούνται να παρέχουν σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση μέσω webex. Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση είναι υποχρεωτική τόσο για τους εκπαιδευτικούς όσο και για τους/τις μαθητές/τριες (ΦΕΚ 4264/Β/30-9-2020). Με βάση τις οδηγίες, σε αντίθεση με ότι ίσχυε στο πρώτο lockdown η εξ αποστάσεως θα γίνεται με πλήρες ωράριο και η συνέχιση της ύλης κανονικά.

  • Το ωρολόγιο πρόγραμμα παραμένει το ίδιο ενώ οι διαδικτυακές ώρες διδασκαλίας διαφοροποιούνται, σύμφωνα με τις νέες ρυθμίσεις, και βρίσκονται ΕΔΩ.
  • Τα προσωπικά δωμάτια – link του webex {personal room} των εκπαιδευτικών θα σταλούν με email. Κάθε μαθητής/τρια θα μπαίνει, πατώντας το παραπάνω link, στο διαδικτυακό δωμάτιο του καθηγητή/τριας και θα παρακολουθεί το μάθημα που έχει την αντίστοιχη ώρα σύμφωνα με το ισχύον πρόγραμμα.
  • Απαγορεύεται η καταγραφή και αποθήκευση ήχου ή/και εικόνας του ηλεκτρονικώς μεταδιδόμενου μαθήματος καθώς και οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου που μεταδίδεται ηλεκτρονικώς. Στην περίπτωση παράνομης καταγραφής επιβάλλονται οι κυρώσεις του άρθρ. 38 του ν. 4624/2019.
  • Η απουσία μαθητή/τριας από κάθε διδακτική ώρα σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης καταγράφεται από τον εκπαιδευτικό (άρθρο 27 – 79942/ΓΔ4/21.05.2019 (Β’ 2005) σε Ηλεκτρονικό Ημερήσιο Δελτίο Φοίτησης, το οποίο προσμετράται στο γενικό σύνολο των απουσιών που θα πραγματοποιήσει ο μαθητής/τρια κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους και λαμβάνεται υπόψη για τον χαρακτηρισμό της φοίτησής του/της. 
  • Οι απουσίες καταχωρούνται στην πλατφόρμα myschool του Υπουργείου.

Σας ευχόμαστε καλή δύναμη και υγεία!