Αρχική » Δραστηριότητες » Περιβαλλοντικές δραστηριότητες » Η Αλίκη στη θαυμαστή χώρα των πειραμάτων! (Alice in the chemistry land)

Η Αλίκη στη θαυμαστή χώρα των πειραμάτων! (Alice in the chemistry land)

ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΗ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ:
Ρύπανση, μόλυνση και υποβάθμιση του φυσικού και ανθρωπογενούς
περιβάλλοντος,
Περιβαλλοντικές δράσεις και περιβαλλοντική συνείδηση ,
Περιβαλλοντική Ηθική, Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι και διαχείρισή τους.

Συντονίστρια προγράμματος: Λαγουδάκη Ευαγγελία ΠΕ0402
Εκπαιδευτικοί που συμμετέχουν: Καρύδη Αικατερίνη ΠΕ06
Aριθμός παιδιών που συμμετείχαν: 29

Κατεβάστε το pdf

Τελικό Βίντεο-Περίληψη του προγράμματος